MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Examen în vederea promovării în clasă pentru funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc condiţiile de promovare- Directia de Asistenta Sociala Medias

ANUNT

Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş organizează examen în vederea  promovării în clasă pentru funcţionarii publici de execuţie care  îndeplinesc  condiţiile  de  promovare.                    

Condiţii  generale : Condiţiile pentru participarea la examenul de promovare  în  clasă sunt cele  prevăzute la art. 481 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrative cu completările ulterioare, respectiv:    

  1. să dobândească, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;  
  2.  să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile OUG nr. 57/2019 privind codul administrative cu completările ulterioare.

Examenul se va desfăşura la sediul din str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11 în două etape:

  • Proba  scrisă   în  data  de  06.10.2022 ora 9,00; 
  • Interviu  în  data  de  11.10.2022  ora 9,00;

Dosarul de înscriere  la  examen  va cuprinde :   

  • formular de  înscriere;
  • copie după diploma de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;        
  • adeverinţă eliberată de Compartimentul Resurse Umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condiţiile legii.

Bibliografie :

   1. OUG nr. 57/2019 privind codul administrative cu completările ulterioare, Partea VI, Titlul II: Statutul funcţionarilor publici;

   2. OUG nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD;

3. Legea nr. 292/2011 asistenţă socială , actualizată;

Dosarele se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş, str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11 până la data de 26.09.2022 ora  13.00 la Compartiment Resurse Umane .

       Relaţii suplimentare în legătură cu condiţiile de participare, bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs se pot obţine de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş  sau  la  telefon  0269/846517 ( resurse umane).

Candidaţii vor avea în vedere modificările şi completările la zi ale actelor normative indicate în bibliografie.

          Secretar comisie                                                                                                    

           Roman Marieta