MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul D.A.D.P. Medias

Examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul DADP MEDIAS

          Examen pentru promovarea în treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual din cadrul DIRECTIEI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC  MEDIAS

D.A.D.P.  Mediaş organizează examen de promovare a personalului contractual din cadrul serviciului.

  • Examenul  se va desfăşura la sediul D.A.D.P. Mediaş, str. Piaţa Corneliu Coposu  nr. 3 în data de 27.03.2018 ora 10,00.                  
  • Examenul constă în redactarea unei lucrari pe un subiect ales, dintre cele stabilite de comisia de examinare.
  • Pentru a participa la examenul de promovare în trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 7,00 – 15,00 de la D.A.D.P.  telefon 0269/ 803874.

B I B L I O G R A F I E

pentru examenul organizat în data de 27.03.2018 la D.A.D.P.  Mediaş, privind promovarea in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual,

  1. Legea 477 / 2004 – Legea privind codul de conduita a personalului contractual  din autoritatile si institutiile publice
  2. Legea 273 / 2006 – Legea Finantelor Publice Locale
  3. Legea nr. 215//2001 - Legea administratiei publice locale
  4. Legea nr. 98/2016 – Legea privind achizițiile publice