MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul DADP MEDIAS

Examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul DADP MEDIAS

          Examen pentru promovarea în treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual din cadrul DIRECTIEI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC  MEDIAS

D.A.D.P.  Mediaş organizează examen de promovare a personalului contractual din cadrul serviciului.

  • Examenul  se va desfăşura la sediul D.A.D.P. Mediaş, str. Piaţa Corneliu Coposu  nr. 3 în data de 21.05.2018 ora 10,00.                  
  • Examenul constă în redactarea unei lucrari pe un subiect ales, dintre cele stabilite de comisia de examinare.
  • Pentru a participa la examenul de promovare în trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 7,00 – 15,00 de la D.A.D.P.  telefon 0269/ 803874.

 

 

 

B I B L I O G R A F I E

pentru examenul organizat în data de 21.05.2018 la D.A.D.P.  Mediaş privind promovarea in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual

 

              

 

  1. Legea 500/2011 –LEGE nr.500 din 11 iulie 2002privind finanţele publice
  2. Legea 284/2010 – Legea Finantelor Publice Locale
  3. O.M.F.P. 93/2014  - Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
  4. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii republicat 2011
  5. Legea 477/2004 – Codul de conduita a personalului contractual din administratia publica