MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Inițiere Plan Urbanistic de Zona sos.Sibiului- construire locuinte

ANUNŢ

Inițiatorul  Mărginean Alexandru,  prin carh. Rusu Sever  aduce la cunoştinţa  publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic de Zona  “ Dezmembrare teren pentru construire locuințe” ,  pentru imobilul localizat în intravilanul mun. Mediaş, Șos. Sibiului fn., conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 17.10.2017 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr.0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro,  și la adresa inițiatorului Mărginean Alexandru cu domiciliul în Mediaș str. Râșnov nr.2A.

planșă incadrare

planșă reglementări