MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Initiere Plan Urbanistic Zonal str. Angarul de jos fn

Inițiatorul Chisăliță Dumitru ,  prin carh. Rusu Sever aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  Zonal  : “ Construire locuințe” ,  pentru imobilul localizat în intravilanul mun. Mediaş, str. Angărul de jos  fn, conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 05.05.2017 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr.0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, și la adresa inițiatorului Chisăliță Dumitru cu domiciliul în mun. Mediaș șos. Sibiului  nr.110A .

Plan de incadrare

Plan reglementari urbanistice