MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Oferta de vânzare nr.29 din 28.04.2022 depusă de Marcu Gheorghe din Ighisul Nou str.Mica nr.1, Marcu Virgil din Mediaș str. Milcov nr.1 ap.8, Pandea Emilia din Mediaș str. Baznei nr.5 ap.1 prin imputernicit Gecășan Elena pentru terenul extravilan în suprafață de 0,36 ha pășune, înscris în CF 115942 nr. cad. 115942