MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta CLM din luna august 2020 de către Direcția Patrimoniu

1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unor bunuri reprezentând mijloace de transport și echipamente părți componente ale sistemului tiketing, scoaterea din funcțiune și casarea acestora și modificarea anexei 3.2. care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de  Transport Public Local prin Curse Regulate în Municipiul Mediaș nr.1810/01.02.2019.

Referatul de aprobare nr.219/2020; proiectul de hotărâre nr.216/2020; raportul de specialitate nr.9.322/31.07.2020;

Temei legal: OG nr.112/2000, art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d”, alin. (6), alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 361 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaș a unui obiectiv de investiție finalizat și completarea contractului de administrare nr. 55/2017, încheiat cu Grădinița cu program prelungit „Bucuria Copiilor” Mediaș.

Referatul de aprobare nr.220/2020; proiectul de hotărâre nr.217/2020; raportul de specialitate nr.9.503/30.07.2020; adresa nr. 9.503/2020 a Serviciului Învățământ-Sănătate;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere  pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe,  situate în Mediaş.

Referatul de aprobare nr.218/2020; proiectul de hotărâre nr.215/2020; raportul de specialitate nr.9.600/30.07.2020;

Temei legal:  art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, Ordinul nr. 2097/2019, HG.935/2019, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisia  nr. 2.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză a necesității și oportunității achiziționării unui teren situat administrativ în Municipiul Mediaș str. Wewern fn, în scopul amenajării unui loc de joacă pentru copii.

Referatul de aprobare nr. 222/2020; proiectul de hotărâre nr.219/2020; raportul de specialitate nr.9.651/06.08.2020; adresa nr. 9.651/2020 a doamnei Stancu  Anca Lucia; adresa Asociației de proprietari ai străzii Lucian Cristian Husdup și adresele locatarilor străzii George Popa, cartier Wewern înregistrate la Primăria Mediaș sub nr. 6315/2020, nr. 6316/2020, nr. 6317/2020, nr. 6318/2020, nr. 6319/2020, nr. 6320/2020, nr. 6321/2020, nr. 6323/2020, nr. 6324/2020 .

Temei legal: art. 129 alin. (1), alin. (14),  art. 139, art. 196, art.200 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3

descarca material-->