MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta CLM din luna ianuarie 2022 de către Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie

1. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe de teren, aflată în domeniul privat al Municipiului Mediaș, în urma înstrăinării construcției garaj situat pe str. Piscului fn.

Referatul de aprobare nr. 3/2022; proiectul de hotărâre nr. 3/2021; raportul de specialitate nr. 138/05.01.2022;

Temei legal: art. 41 din Legea nr. 50/1991, Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 19/2022; proiectul de hotărâre nr. 19/2022; raportul de specialitate nr. 779/14.01.2022;

Temei legal: art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind soluţionarea unei cereri de schimbare a locuinței pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Referatul de aprobare nr. 8/2022; proiectul de hotărâre nr. 8/2022; raportul de specialitate nr. 380/10.01.2022;

Temei legal: art. 8 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (19) din H.G. nr. 962/2001, Legea nr. 114/1996, art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere  pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 14/2022; proiectul de hotărâre nr. 14/2022; raportul de specialitate nr. 572/12.01.2022;

Temei legal: art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 868 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei preliminare de priorități pe anul 2022, a solicitanților, rezultată în urma departajării, care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii, proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 28/2022; proiectul de hotărâre nr. 28/2022; Raportul de specialitate nr. 906/18.01.2022.

Temei legal: Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001, Legea nr. 114/1996, art. 129 alin.(2), lit. „c”, art. 139, art. 196 art. 200, din OUG nr. 57/2019 - privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a două terenuri intravilane în suprafață totală de 1.232 mp, situate în satul aparținător Ighișu Nou, str. Școlii nr. 67, aflate în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 17/2022; proiectul de hotărâre nr. 17/2022; raportul de specialitate nr. 318/10.01.2022;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a două terenuri intravilane în suprafață totală de 479 mp, situate în Municipiul Mediaș, str. Plopului nr. 16, aflate în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 18/2022; proiectul de hotărâre nr. 18/2022; raportul de specialitate nr. 538/12.01.2022;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor spații cu destinația de locuință conform Legii nr. 112/1995.

Referatul de aprobare nr. 11/2022; proiectul de hotărâre nr. 11/2022; raportul de specialitate nr. 285/12.01.2022;

Temei legal: Legea nr. 112/1995, HG nr. 20/1996, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a obiectivului de investiție ”Reabilitare străzi Municipiul Mediaș - străzile Castanilor, Toma Ionescu, Octavian Goga, George Topârceanu”.

Referatul de aprobare nr. 12/2022; proiectul de hotărâre nr. 12/2022; raportul de specialitate nr. 22.349/12.01.2022;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 - privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 343/2021 „privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate, realizate în Municipiul Mediaș”.

Referatul de aprobare nr. 13/2022; proiectul de hotărâre nr. 13/2022; raportul de specialitate nr. 21.940/12.01.2022;

Temei legal: art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 314/2021 privind schimbarea, pentru o perioadă de 10 ani, a destinației imobilului situat în Municipiul Mediaș, str. Avram Iancu nr. 12, din spațiu de învățământ în spațiu destinat activităților de utilitate publică ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, Poliția Locală și Biblioteca Municipală.

Referatul de aprobare nr. 20/2022; proiectul de hotărâre nr. 20/2022; raportul de specialitate nr. 591/12.01.2022;

Temei legal: art. 112 alin. (6^2) din Legea nr. 1/2011, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

12. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Mediaș în domeniul privat al Municipiului Mediaș și schimbarea destinației acestuia din „locuință de serviciu” în „locuință”.

Referatul de aprobare nr. 21/2022; proiectul de hotărâre nr. 21/2022; raportul de specialitate nr. 646/13.01.2022;

Temei legal: Legea nr. 114/1996, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 361 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->