MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta CLM din luna iulie 2021 de către Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie

1. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție+cotă teren aferent), situat în Mediaș, str. Gheorghe Doja nr. 35 ap. 4, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr.201/2021; proiectul de hotărâre nr.201/2021; raportul de specialitate nr. 12.835/12.07.2021;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,  art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin. (6) lit. „b”,  art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca materiale-->

2. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 568 mp., situat în Mediaș, str. Râșnov fn, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr.202/2021; proiectul de hotărâre nr.202/2021; raportul de specialitate nr. 13.080/14.07.2021;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,  art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin. (6) lit. „b”,  art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca materiale-->

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului situat în Mediaș str. Nicolae Iorga nr. 7 ap. 7, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 211/2021; proiectul de hotărâre nr. 211/2021; raportul de specialitate nr. 11.529/16.07.2021;

Temei legal: Legea nr. 287/2009; art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 332 - 348 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca materiale-->

4. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unei achiziții intracomunitare finalizate, în cadrul proiectului „Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric din municipiul Mediaș”.

Referatul de aprobare nr.200/2021; proiectul de hotărâre nr. 200/2021; raportul de specialitate nr.10.510/06.07.2021;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca materiale-->

5. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizare și modificarea contractului de administrare nr. 10.389/2005 încheiat cu Spitalul Municipal Mediaș.

Referatul de aprobare nr.212/2021; proiectul de hotărâre nr. 212/2021; raportul de specialitate nr.13.315/19.07.2021;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca materiale-->

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere  pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe,  situate în Municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr.213/2021; proiectul de hotărâre nr.213/2021; raportul de specialitate nr.13.330/20.07.2021;

Temei legal:  art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, OUG nr. 55/2021, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisia  nr. 2.

descarca materiale-->

7. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 368/2020 și a HCL nr. 51/2021, privind vânzarea unor spații cu destinația de locuință conform Legii nr. 112/1995.

Referatul de aprobare nr. 214/2021; proiectul de hotărâre nr.214/2021; raportul de specialitate nr. 13.401/21.07.2021;

Temei legal: Legea nr. 112/1995, HG nr. 20/1996,  art. 129 alin. (2) lit. „c”,  art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1, 2 și 3.

descarca materiale-->

8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unor bunuri în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, precum și, modificarea și completarea Listei Bunurilor de retur din anexa ce face parte integrantă a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă şi canalizare nr. 16621/2007.

Referatul de aprobare nr.221/2021; proiectul de hotărâre nr.221/2021; raportul de specialitate nr. 13.021/21.07.2021 ;

Temei legal: OG nr. 112/2000,  art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d”, alin. (6), alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 287 lit.„b”, art. 361 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca materiale-->

9. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat administrativ în Mediaș str. Traian Vuia nr.1 și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr.222/2021; proiectul de hotărâre nr.222/2021; raportul de specialitate nr. 13.454/21.07.2021 ;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6), art. 139, art. 196, art. 200, , art. 361 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca materiale-->

10. Proiect de hotărâre privind solicitarea Asociației „Clubul Sportiv Romgaz Mediaș – Tenis de Masă”, cu sediul în Mediaș str. Gravorilor nr. 6, de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului (construcție) situat în Mediaș str. Gravorilor nr. 6.

Referatul de aprobare nr.223/2021; proiectul de hotărâre nr.223/2021; raportul de specialitate nr. 13.472/22.07.2021;

Temei legal: art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2), art. 889 alin. (1), alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,  art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin. (6) lit. „b”,  art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca materiale-->