MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta extraordinara a CLM din luna iunie 2020 de către Direcția Patrimoniu

 1. Proiect de hotărâre privind ocuparea temporară a domeniului public al municipiului Mediaş în scopul amenajării unor terase de alimentaţie publică, pe perioada anului 2020.

Referatul de aprobare nr. 156/2020; proiectul de hotărâre nr. 154/2020; raportul de specialitate nr. 6.753/10.06.2020;

Temei legal: art. 129 alin. 2 lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

 2. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru amplasarea de terase pe domeniul public al municipiului Mediaş şi acordarea scutirii la plata taxei pentru ocuparea domeniului public-terase estivale de alimentaţie publică.

Referatul de aprobare nr. 157/2020; proiectul de hotărâre nr. 155/2020; raportul de specialitate nr. 17.970/11.06.2020;

Temei legal: OUG 69/2000, OM nr. 1/2020, HG 434/2020, art. 484 din Legea 227/2005, art. 30 din Legea nr. 273/ 2006, art. 129 alin.(2) lit.„b” şi lit.„c”, alin. (4) lit.„c”, alin.(6) lit. „a” şi „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->