MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse pe ordinea de zi in luna aprilie 2017 de catre Directia Patrimoniu

 

 

1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri, aparţinând domeniului public al municipiului Mediaş, în scopul amplasării unor panouri publicitare.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 14 alin (1), art. 15 din Legea nr. 213/1998,  art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 123 alin. (1) şi alin. (2) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor suprafeţe de teren cu destinaţie de pajişti naturale.

 Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: OUG nr. 34/2013, anexa 2 din Ordinul nr. 407/2013, HG nr. 1064/2013, HCL nr. 93/2016, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind includerea unor suprafeţe de teren aferente unor străzi în Inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Mediaş.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art.3 alin.(4) din Legea nr.213/1998,  art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 77,  art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7)  din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unor bunuri în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi includerea unor bunuri în Inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Mediaş – grupa a II-a, la solicitarea Liceului Tehnologic “Şcoala Naţională de Gaz” Mediaş.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art.3 alin.(4), art. 18 din Legea nr.213/1998, O.G. nr.112/2000,  art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 77,  art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7), art. 123 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului domeniului public al Municipiului Mediaş, ca urmare a finalizării unui obiectiv de investiţii precum şi scoaterii din funcţiune şi casării unor bunuri.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, O.G. nr.112/2000, Cap. 6 art. 12.2 lit. “j” din Contractul de concesiune nr. 267/10.01.2008, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş asupra locuinţei sociale din imobilul situat în Ighişul Nou str. Şcolii nr. 57 și schimbarea destinaţiei acesteia din locuinţă social în spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 869 din Legea nr. 287/2009, art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 77,  art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare asupra unor bunuri de retur cuprinse în anexa la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a serviciului de utilitate public de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare din municipiul Mediaş.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 77,  art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

8Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de administrare nr.31/2007, încheiat de Municipiului Mediaş şi Direcţia de Asistenţă Socială.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal :  art. 36 alin. (2) lit. „c” , art. 45 alin (3),  art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b” , art. 123 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind valorificarea unui imobil situat în Mediaş, Piaţa Regele Ferdinand I nr. 12, ap. IX/II.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 123 alin. (3) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

10Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractuale a unor contracte de administrare, încheiate cu Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mediaş şi Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş, având ca obiect imobile aparţinând domeniului public al municipiului Mediaş.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal :  art. 36 alin. (2) lit. „c” , art. 45 alin (3),  art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b” , art. 123 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului Mediaş în scopul amenajării unei terase de alimentaţie publică pe perioada estivală a anului 2017.

 Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 123 alin. (1) şi (2) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

12. Proiect de hotărâre privind  modificarea  şi completarea anexei nr.3 la HCL nr.57/2015– „privind modificarea şi completarea anexei nr.3 la HCL nr. 27/2012 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Mediaş şi însuşirea acestuia de către Consiliul Local Mediaş”.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: -  art.3 alin.(4) din Legea nr.213/1998, art. 25 alin. (3) din Legea nr. 51/2006, art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 77,  art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

13Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.25/2007.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal :  art. 36 alin. (2) lit. „c” , art. 45 alin (3),  art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b” din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

14Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 20 de ani a capacităţii energetice, către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Sud SA – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Sibiu, a capacităţii energetice de distribuire a energiei electrice, aferente lucrării ”Extindere reţele electrice Cartier Daniel Thellmann, municipiul Mediaş”.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal :  art. 8 alin. (2), art. 12 alin. (2) şi (4), art. 14, art. 44 alin. (1) şi art. 46 alin. (3) lit. „b” din Legea nr. 123/2012, art. 874 din Legea nr. 287/2009, art. 4 alin. (1) lit. „a” din Ordinul nr. 31/2013, art. 36 alin. (2) lit. „e” , art. 45 alin (3),  art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi art. 124 din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

15. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor  locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001, Ordinul nr. 1077/2016, HG nr. 1/2017, art.  36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia  nr. 2.

Descarca material-->

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuinţelor pentru tineri construite prin  Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Mediaş pe str. Sinaia nr. 2  bl. 1 şi str. Sinaia nr. 5 bl. 2.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 8 din Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (14), alin. (15), alin. (16) şi alin. (17) din HG nr. 962/2001, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia nr. 2.

Descarca material-->

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate a Raportului de evaluare şi a documentaţiei privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren de construcţii situat în municipiul Mediaş, strada Aurel Vlaicu nr.33, judeţul Sibiu.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal : Legea nr. 50/1991, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77,  art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7), art. 123 alin. (1) şi (2)  din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->