MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse pe ordinea de zi in luna aprilie 2018 de catre Directia Patrimoniu

1. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș, însușit prin HCL Mediaș nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”, ca urmare a finalizării obiectivului de investiție ”Amenajări interioare turnuri de fortificație” și modificarea contractului de administrare nr.32/2016 încheiat cu Direcția Municipală de Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Temei legal: art.3 alin. (4), art. 18 din Legea nr. 213/1998; art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45,  art. 77 şi  art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material -->

2. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș, însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”, ca urmare a finalizării unor obiective de investiții și concesionarea acestora în favoarea societății ECO-SAL SA Mediaș.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 3 alin. (4), art. 18 din Legea nr. 213/1998,  Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare prin atribuire directă nr.1/01.04.2009-364/27.04.2009, Legea nr. 51/2006, Legea nr. 82/1991, art. 36 alin. (2) lit. ”c” și alin. (5) lit. ”a”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7),art. 120,  art. 123 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material -->

3. Proiect de hotărâre privind ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului Mediaş în scopul amenajării unor terase de alimentaţie public, pe perioada estivală a anului 2018.

 Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: HCL nr.95/2012, HCL 146/2017, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material -->

4. Proiect de hotărâre privind închirierea directă în favoarea P.N.T.C.D. - Filiala Mediaș, a spațiului situat în Mediaș P-ța R.Ferdinand I nr.1 ap.2, proprietatea privată a municipiului Mediaș,

 Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Art. 26 din Legea nr.334/2006, art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit.”b”,  art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 123  din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material -->

5. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a 40 stâlpi și 25 ml. teren, aparţinând domeniului public al Municipiului Mediaş, în scopul pozării unui cablu de fibră optică.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art.14 alin.(1), art.15 din Legea 213/1998,  art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 123 din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material -->

6. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei  locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001,  HG nr. 846/2017, Ordinul nr. 3.776/2017, art.  36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia  nr. 2.

Descarca material -->

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract  de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriei  pentru  locuinţa ANL  situată în Mediaş str. Sinaia nr. 7 bl. 4 sc. B ap. 22.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (14), alin. (15),  alin. (16), alin. (17)  şi  Anexa nr. 16 din HG nr. 962/2001, Ordinul nr. 3776/2017,  HG nr. 846/2017, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia nr. 2.

Descarca material -->

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea chiriei  construite prin Agenția Națională de Locuințe,  situate în Mediaş pe str. Sinaia nr. 2 bl. 1 și str. Sinaia nr.5 bl.2.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (14), alin. (15),  alin. (16), alin. (17)  şi  Anexa nr. 16 din HG nr. 962/2001, Ordinul nr. 3776/2017,  HG nr. 846/2017, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia nr. 2.

Descarca material -->