MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse pe ordinea de zi in luna august 2017 de catre Directia Patrimoniu

1. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea HCL nr. 157/2001 privind aprobarea Listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaş.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 4, art. 6 din Legea nr. 213/1998, art. 553 alin. (1), art. 887 alin. (1) din Legea nr. 287/2009, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind completarea Listei Bunurilor de retur cuprinse în anexa la Contractulde Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare prin atribuire direct nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată 2015, cu suprafeţe de teren pentru amenajare containere subterane.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art.3 alin.(4) din Legea nr.213/1998, art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 77,  art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7),  art.123 alin.(1)din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind valorificarea unui teren situat în Mediaş, str. Mică nr. 1.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 553 alin. (4) din Legea nr. 287/2009, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 123 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind valorificarea unui teren situat în Mediaş, str. Turda nr. 13.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 553 alin. (4) din Legea nr. 287/2009, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 123 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor  locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001, HG nr. 1/2017, Ordinul nr. 3.776/2017, art.  36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia  nr. 2.

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriilor  pentru  locuinţele pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Mediaş pe str. Predeal blocul 10.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 8 din Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (14), alin. (15),  alin. (16), alin. (17)  şi  Anexa nr. 16 din HG nr. 962/2001, Legea nr. 151/2017, Ordinul nr. 3776/2017,  art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere  şi stabilirea cuantumului chiriilor pentru locuințele ANL situate  în Mediaş str. Sinaia nr.7 bl.4 sc. B ap.14, str. Sinaia nr.9  blocul 5  sc. A, ap.3 şi str. Sinaia nr. 9 bl.5 sc. B ap. 12.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 8 din Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (14), alin. (15),  alin. (16), alin. (17)  şi  Anexa nr. 16 din HG nr. 962/2001, Legea nr. 151/2017, Ordinul nr. 3776/2017,  art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind   modificarea Anexei nr.1  şi Anexei nr.4 la HCL nr. 240/2017 – privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuinţelor pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Mediaş pe str. Sinaia nr.4 bl.3, str. Sinaia nr.7 bl.4 şi str. Sinaia nr.9 bl.5.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 8 din Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (14), alin. (15),  alin. (16), alin. (17)  şi  Anexa nr. 16 din HG nr. 962/2001, Legea nr. 151/2017, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->