MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse pe ordinea de zi in luna decembrie 2017 de catre Directia Patrimoniu

1.Proiect de hotărâre privind repartizarea unor  locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001,  HG nr. 846/2017, Ordinul nr. 3.776/2017, art. 20 alin. (2) lit. ”b” și alin. (4) din Legea nr. 448/2006, art.  36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia  nr. 2.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte  de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriilor  pentru  locuinţele ANL  situate în Mediaş pe str. Predeal bl. 7 ap. 2, str. Sinaia nr. 5 blocul 2 sc. A ap. 2  şi str. Sinaia nr. 7  bl.4 sc. B ap. 19.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 8 din Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (14), alin. (15),  alin. (16), alin. (17)  şi  Anexa nr. 16 din HG nr. 962/2001, Ordinul nr. 3776/2017,  HG nr. 1/2017, HG nr. 846/2017, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei  pentru  locuinţele ANL.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 8 din Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001, Ordinul nr. 3776/2017,  HG nr. 846/2017, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea unui imobil situat administrativ  în Mediaş str. Turnului nr. 4 corp nr. 6.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 4 alin. (4), art. 36 alin.  (4) lit. „a” din Legea nr. 422/2001, art. 36 alin. (6) lit. „a” pct. 10 şi alin. (9), art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației de ”Centru de monitorizare trafic” unui spațiu din cadrul imobilului situat administrativ în Mediaș Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 17, aflat în domeniul public al municipiului Mediaș și darea în concesiune SC Meditur SA a acestuia.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 871 din Legea nr. 287/2009, Contractul de concesiune nr. 267/2008,  art. 36 alin. (2) lit. „c” și lit. ”d”, alin. (5) lit. ”a”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 176/2017 privind înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea Comisiei speciale pentru întocmirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 21 din Legea nr. 213/1998, HG nr. 548/1999, Ordinul nr. 2861/2009, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 119, art. 120 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe de teren în urma înstrăinării construcției garaj situat pe str. Piscului f.n.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 41 din Legea nr. 50/1991,  art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractuale pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în domeniul public și privat al Municipiului Mediaș.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Volumului de masă lemnoasă propus a se valorifica în anul 2018 și Prețurile de valorificare a masei lemnoase provenită din fondul forestier proprietate a municipiului Mediaş pentru anul 2018.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal : art. 59 din Legea nr. 46/2008,  HG nr. 715/2017, Decizia nr. 535/2017, art. 36 alin.. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere pentru terenuri cu destinație agricolă.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->