MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse pe ordinea de zi in luna februarie 2018 de catre Directia Patrimoniu

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei  locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001,  HG nr. 846/2017, Ordinul nr. 3.776/2017, art.  36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia  nr. 2.

Descarca aici --->

2.  Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract  de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriei  pentru  locuinţa ANL  situată în Mediaş str. Sinaia nr. 7 bl. 4 sc. B ap. 20.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 8 din Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (14), alin. (15),  alin. (16), alin. (17)  şi  Anexa nr. 16 din HG nr. 962/2001, Ordinul nr. 3776/2017,  HG nr. 846/2017, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia nr. 2.

Descarca aici --->

3.  Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei cu rata inflației pe anul 2017-comunicată de Institutul Național de Statistică, pentru locuințele situate în Municipiul Mediaș, proprietate a Statului Român, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș și construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 8 alin. (7)-(11) din Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001, Ordinul nr. 3776/2017,  HG nr. 846/2017, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia nr. 2.

Descarca aici --->

4Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de administrare nr. 80/2013, încheiat între Municipiul Mediaş şi Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș, pentru spațiul din cadrul imobilului situat în Mediaș, Piața Regele Ferdinand I nr. 1, cu destinația de ”Galeria de Artă”.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal :  art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45 alin (3),  art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b” , art. 123 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca aici --->

5. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui imobil situat în Mediaș str. V. Madgearu nr. 4, societății PIAȚA PRIM-COM SA Mediaș.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998, Legea nr. 51/2006, Legea nr. 82/1991, art. 36 alin. (2) lit. ”c”, art. 36 alin. (5) lit. ”a”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 123 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca aici --->

6. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș, însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”, ca urmare a finalizării unor obiective de investiții.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 3 alin. (4), art. 18 din Legea nr. 213/1998, Legea nr. 51/2006, Legea nr. 82/1991, art. 36 alin. (2) lit. ”c”, art. 36 alin. (5) lit. ”a”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 120,  art. 123 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca aici --->

7. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș, însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”, ca urmare a finalizării unor obiective de investiții și concesionarea acestora în favoarea societății APA TÂRNAVEI MARI SA Mediaș.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 3 alin. (4), art. 18 din Legea nr. 213/1998, Legea nr. 51/2006, Legea nr. 82/1991, art. 36 alin. (2) lit. ”c”, art. 36 alin. (5) lit. ”a”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7),art. 120,  art. 123 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca aici --->

8. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș - grupa a II-a, ca urmare a finalizării unor obiective de investiții și concesionarea acestora în favoarea societății APA TÂRNAVEI MARI SA Mediaș.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 3 alin.(4), art. 18 din Legea nr. 213/1998, Legea nr. 51/2006, Legea nr. 82/1991, art. 36 alin. (2) lit. ”c”, art. 36 alin. (2) lit. ”c” și alin.(5) lit. ”a”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 120,  art. 123 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca aici --->

9. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș, însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”, ca urmare a finalizării unor obiective de investiții și concesionarea acestora în favoarea societății ECO-SAL SA Mediaș.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 3 alin. (4), art. 18 din Legea nr. 213/1998,  Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare prin atribuire directă nr.1/01.04.2009-364/27.04.2009, Legea nr. 51/2006, Legea nr. 82/1991, art. 36 alin. (2) lit. ”c” și alin. (5) lit. ”a”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7),art. 120,  art. 123 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca aici --->

10. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș, însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”, ca urmare a finalizării unor obiective de investiții și concesionarea bunurilor în favoarea societății MEDITUR SA Mediaș.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 3 alin. (4), art. 18 din Legea nr. 213/1998,  art.12.2 lit ”j” cap.6 din Contractul de concesiune a transportului public local de persoane prin gestiune delegată nr. 267/2008, Legea nr. 51/2006, Legea nr. 82/1991, art. 36 alin. (2) lit. ”c” și alin. (5) lit. ”a”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7),art. 120,  art. 123 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca aici --->

11. Proiect de hotărâre privind darea în folosință a unui spațiu din cadrul imobilului situat în Mediaș P-ța Regele Ferdinand I nr.1 ap.3, aflat în domeniul public al municipiului Mediaș.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 36 alin. (2) lit. ”c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7),art. 120,  art. 124 din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca aici --->