MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse pe ordinea de zi in luna ianuarie 2018 de catre Directia Patrimoniu

1. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemţiune la înstrăinarea unui cabinet medical situat în Mediaş str. Cloșca nr. 2.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Legea nr. 192/2011, art. 28 alin. (2) și alin.  (5) din OUG nr. 68/2008, art. 36 alin. (9), art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarcă material-->

2. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea unui imobil situat administrativ  în Mediaş str. Nicolae Iorga nr. 17.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 4 alin. (4), art. 36 alin.  (4) lit. „a” din Legea nr. 422/2001, art. 36 alin. (6) lit. „a” pct. 10 şi alin. (9), art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarcă material-->

3. Proiect de hotărâre privind concesionarea unei suprafețe de teren situată în Mediaș str. Târgului fn, aflată în domeniul public al municipiului Mediaș, societății PIAȚA PRIM-COM SA Mediaș.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 3 alin. (4) art. 4 din Legea nr. 213/1998, Legea nr. 51/2006, art. 36 alin. (2) lit. ”c”, art. 36 alin. (5) lit. ”a”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 123 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarcă material-->

4. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor  locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001,  HG nr. 846/2017, Ordinul nr. 3.776/2017, art.  36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia  nr. 2.

descarcă material-->

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte  de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriilor  pentru  locuinţele ANL  situate în Mediaş pe str. Predeal bl. 8 sc. B ap. 26, str. Predeal bl. 9 sc. A ap. 5 și str. Sinaia nr. 9 bl. 5 sc. B ap. 14.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 8 din Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (14), alin. (15),  alin. (16), alin. (17)  şi  Anexa nr. 16 din HG nr. 962/2001, Ordinul nr. 3776/2017,  HG nr. 846/2017, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia nr. 2.

descarcă material-->

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele de serviciu situate în Mediaş, str. Călugăreni nr. 2,  bl.59, sc. B, ap. 33, str. După Zid nr. 25 bl. 3, sc. B, ap. 32, str. Turnului nr. 1 ap. 1  şi str. Păstorilor de jos nr. 30.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 2 lit. „d” şi art. 51 din Legea nr. 114/1996, OUG nr. 40/1999, art. 1777 şi urm. din Legea nr.287/2009, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarcă material-->

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, întocmit de către Ocolul Silvic Mediaş în calitate de administrator al fondului forestier proprietate a Municipiului Mediaş.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 1 – 4 din Contractul de administrare nr. 653/15.01.2015, Legea nr. 46/2008, Legea nr. 273/2006, art. 36 alin. (2) lit. „c” și ”d”,alin. (4) lit. „a”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarcă material-->

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Volumului de masă lemnoasă propus a se valorifica în anul 2018 și Prețurile de valorificare a masei lemnoase provenită din fondul forestier proprietate a municipiului Mediaş pentru anul 2018.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal : art. 59 din Legea nr. 46/2008,  HG nr. 715/2017, Decizia nr. 535/2017, art. 36 alin.. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarcă material-->

9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Clubului Sportiv Municipal Mediaș, a unor imobile cu destinația de locuințe de serviciu.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 867 și art. 868 din Legea nr. 287/2009, art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 77,  art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7), art. 123 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarcă material-->

10. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare Direcției de Administrare a Domeniului Public Mediaș, a unor suprafețe de teren, proprietatea public a Municipiului Mediaș, pe care se vor amplasa automate de parcare.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 868 din Legea nr. 287/2009, art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. (5) lit. ”a”, art. 45, art. 77,  art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7), art. 123 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarcă material-->

11Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de administrare nr. 54/2008, încheiat între Municipiul Mediaş şi Direcţia de Asistenţă Socială.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal :  art. 36 alin. (2) lit. „c” , art. 45 alin (3),  art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b” , art. 123 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarcă material-->

12Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractuale a contractului de administrare nr.77/2013, încheiat cu Direcţia de Asistenţă Socială, pentru imobilul situat în Mediaș Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 17..

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal :  art. 36 alin. (2) lit. „c” , art. 45 alin (3),  art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b” , art. 123 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarcă material-->

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractuale a contractului de  administrare nr. 79/2013, încheiat între Municipiul Mediaș și Direcția de Administrare a Domeniului Public Mediaș, pentru imobilul situat în Mediaș str. Hermann Oberth fn, cu destinația de Cimitirul Eroilor.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 77,  art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7), art. 123 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarcă material-->