MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse pe ordinea de zi in luna iulie 2017 de catre Directia Patrimoniu

1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren în vederea construirii de locuinţe proprietate personală, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani, în municipiul Mediaş, cartier rezidenţial Bucegi – str. Daniel Thellmann şi str. Barajului fn.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Legea nr. 15/2003, HCL nr. 60/2008, HCL nr. 132/2015, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind  modificarea art. 1 şi art. 2 din HCL nr. 208/2017 privind “atribuirea gratuită a unei suprafeţe de teren  în vederea amplasării vetrei de stupină”.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art.11, alin.(1), (2), (3) din Legea nr. 383/2013, art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 77,  art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

3Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Contractului de închiriere nr.34/2007.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal :  art. 36 alin. (2) lit. „c” , art. 45 alin (3),  art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b” din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

4Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de administrare nr.75/2012, încheiat de Municipiului Mediaş şi Direcţia de Asistenţă Socială.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal :  art. 867 şi urm. din Legea nr. 287/2009, art. 36 alin. (2) lit. „c” , art. 45 alin (3),  art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b” , art. 123 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

5Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a imobilului situat în Mediaş str. Cuza Vodă nr. 2 aflat în domeniul privat al municipiului Mediaş.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal :  Legea nr.292/2011, Ordonanța nr.68/2003, Legea nr.197/2012, art.1 alin.(2), lit.”g”, pct.4, art.36, alin.(2) lit.”c”, alin.(6) lit.”a” pct.2, art.45 alin.(3), art. 77, art.115 alin.(1) lit.”b”, art.124 din Legea nr.215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de  administrare, Direcţiei Municipale pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret Mediaş, asupra imobilelor – pavilioane I, K, K1, situate în Mediaş Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 15c.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Legea nr.51/2006, Legea nr.287/2009,  art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 77,  art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7), art. 123 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea HCL nr. 157/2001 privind aprobarea Listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaş.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 4, art. 6 din Legea nr. 213/1998, art. 553 alin. (1), art. 887 alin. (1) din Legea nr. 287/2009, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind includerea unor terenuri în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Mediaş şi completarea anexei nr.3 la HCL nr.57/2015– „privind modificarea şi completarea anexei nr.3 la HCL nr. 27/2012 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Mediaş şi însuşirea acestuia de către Consiliul Local Mediaş”.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 3 alin. (4), art. 6 din Legea nr. 213/1998, art. 554 alin. (1), art. 887 alin. (1) din Legea nr. 287/2009, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind ocuparea temporară a domeniului public al municipiului Mediaş în scopul amenajării unei terase de alimentaţie publică.

 Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 123 alin. (1) şi (2) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea unui imobil situat administrativ  în Mediaş, str. Turnului nr. 4, ap. 3.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 4 alin. (4), art. 36 alin.  (4) lit. „a” din Legea nr. 422/2001, art. 36 alin. (6) lit. „a” pct. 10 şi alin. (9), art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor  locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001, Ordinul nr. 1077/2016, HG nr. 1/2017, Legea nr. 151/2017, art.  36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia  nr. 2.

Descarca material-->

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuinţelor pentru tineri construite prin  Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Mediaş pe str. Sinaia nr. 4 bl. 3, str. Sinaia nr. 7 bl. 4 şi str. Sinaia nr. 9 bl. 5.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 8 din Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (14), alin. (15),  alin. (16), alin. (17)  şi  Anexa nr. 16 din HG nr. 962/2001, Legea nr. 151/2017,  art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia nr. 2.

Descarca material-->

13. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 205/2017 privind stabilirea chiriilor la contractele de închiriere a locuinţelor pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe situate în Mediaş pe str. Predeal bl. 11 şi a HCL nr. 203/2017 privind repartizarea unor locuinţe ANL.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 8 din Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (14), alin. (15),  alin. (16), alin. (17)  din HG nr. 962/2001, HG nr. 304/2017, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia nr. 2.

Descarca material-->