MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse pe ordinea de zi in luna iunie 2017 de catre Directia Patrimoniu

 

1. Proiect de hotărâre privind includerea unor investiţii în Inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Mediaş şi completarea Listei Bunurilor de retur cuprinse în anexa la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare prin atribuire direct nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată 2015.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art.3 alin.(4) din Legea nr.213/1998, Legea nr. 51/2006, art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 77,  art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7),  art. 120, art.123 alin.(1)din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind includerea unor terenuri în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Mediaş şi completarea anexei nr.3 la HCL nr.57/2015– „privind modificarea şi completarea anexei nr.3 la HCL nr. 27/2012 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Mediaş şi însuşirea acestuia de către Consiliul Local Mediaş”.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998, art. 554 alin. (1), art. 887 alin. (1) din Legea nr. 287/2009, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind includerea unei investiţii în Inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Mediaş şi completarea Listei Bunurilor de retur -anexa la Contractul de Delegare a Gestiunii prin concesiune a Serviciului de utilitate public de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare din municipiul Mediaş.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art.3 alin.(4) din Legea nr.213/1998, Legea nr. 51/2006, art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 77,  art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7),  art. 120, art.123 alin.(1)din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 8/19.08.1996.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 871 alin. (3) din Legea nr. 287/2009, Cap VI art. 10 lit. “c” din contractul de concesiune nr. 8/19.08.1996, art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 77,  art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7),  art.123 alin.(1) şi alin. (2) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor  locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001, Ordinul nr. 1077/2016, HG nr. 1/2017, art.  36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia  nr. 2.

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere pentru locuinţa ANL situată în Mediaş pe str. Sinaia nr. 9 blocul 5, sc. A, ap. 11.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (14), alin. (15) din HG nr. 962/2001,  art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriilor la contractele de închiriere a locuinţelor pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe,  situate în Mediaş pe str. Predeal bl. 11, conform Hotărârii Guvernului nr. 304/05.05.2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 8 din Legea nr. 152/1998, OUG nr. 30/2017, art. 15 alin. (14), alin. (15), alin. (16) şi alin. (17) din HG nr. 962/2001,  HG nr. 304/2017, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia nr. 2.

  descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL Mediaş nr. 312/2016 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Mediaş şi administrarea Consiliului Local Mediaş.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 77,  art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcţiei Municipale pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret, a unui spaţiu situate în Mediaş str. N. Iorga nr. 2.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 77,  art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind  atribuirea gratuită a unei suprafeţe de teren  în vederea amplasării vetrei de stupină.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art.11, alin.(1), (2), (3) din Legea nr. 383/2013, art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 77,  art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind  solicitarea de încetare cu acordul părților  a asocierii asupra imobilului situat în Mediaș str. Greweln nr.1 – ”Hanul Căprioarei”, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Contractul de asociere nr.7960/09.03.2004, art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 77,  art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->