MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse pe ordinea de zi in luna iunie 2018 de catre Directia Patrimoniu

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de administrare nr. 4/2007, modificat prin acte adiționale, la solicitarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 77,  art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material -->

2. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren situat în Mediaş str. Barajului nr. 5, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 553 alin. (4) din Legea nr. 287/2009, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 123 alin. (1), alin. (2) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material -->

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de apartamentare a imobilelor situate în municipiul Mediaș str.Predeal nr.2, bl.6, bl.7, bl.8, bl.9, bl.10 și bl.11.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Temei legal: art. 26 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45,  art. 77 ,  art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001 – republicată şi actualizată.

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material -->

4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unor bunuri reprezentând mijloace de transport și componente ale sistemului tiketing, scoaterea din funcțiune și casarea acestora, precum și modificarea Contractului de concesiune a transportului public local de persoane prin gestiune delegată nr.267/10.01.2008.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Temei legal: art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998, Cap.6 art.12.2 lit.”j” din Contractul de concesiune a transportului public local de persoane prin gestiune delegată nr.267/10.01.2008, ordonanța nr.112/2000, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45,  art. 77 ,  art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001 – republicată şi actualizată.

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material -->

5. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș, însușit prin HCL Mediaș nr.61/2001 ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaș”, pentru unele străzi din Municipiul Mediaș.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 3 alin. (4), art. 18 din Legea nr. 213/1998,  HG nr. 548/1999, art. 36 alin. (2) lit. ”c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material -->

6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Poliția Locală Mediaș, a unui spațiu situat în Ighișu Nou str. Școlii nr.57.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art.867 din Legea nr.287/2009,  art. 36 alin. (2) lit. ”c”, alin. (5) lit. ”a”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material -->

7. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor  locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001,  HG nr. 846/2017, Ordinul nr. 3.776/2017, art.  36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia  nr. 2.

descarca material -->

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea chiriei  pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe,  situate în Mediaş pe str. Sinaia nr. 4 bl. 3, str. Sinaia nr. 7 bl. 4 și  str. Sinaia nr.9 bl.5.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (14), alin. (15),  alin. (16), alin. (17)  şi  Anexa nr. 16 din HG nr. 962/2001, Ordinul nr. 3776/2017,  HG nr. 846/2017, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia nr. 2.

9. Proiect de hotărâre privind soluționarea unor cereri de schimbare a locuinței  pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 8 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (19) din HG nr. 962/2001, Ordinul nr. 3776/2017,  HG nr. 846/2017, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia nr. 2.

descarca material -->

 10. Proiect de hotărâre privind efectuarea unui schimb de imobil între Municipiul Mediaș și Prima Reuniune de Înmormântare.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art.1.763-1.765 din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil,   art. 36 alin. (1) și (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 121 din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia nr. 1 și 3.

descarca material -->