MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse pe ordinea de zi in luna mai 2018 de catre Directia Patrimoniu

1. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș - grupa a-II-a, ca urmare a finalizării obiectivului de investiție ”Achiziționare componente semaforizare”.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 3 alin. (4), art. 18 din Legea nr. 213/1998,  pct.VI și pct.VII din anexa nr.1, anexa nr.3, anexa nr.4 la HG nr. 548/1999, Legea nr. 82/1991, HG nr. 548/1999, art. 36 alin. (2) lit. ”c”, art. 36 alin. (5) lit. ”a”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 120,  din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material -->

2. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș, însușit prin HCL Mediaș nr.61/2001 ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaș”.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 3 alin. (4), art. 18 din Legea nr. 213/1998,  HG nr. 548/1999, art. 36 alin. (2) lit. ”c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7),  din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material -->

3. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș, însușit prin HCL Mediaș nr.61/2001 ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaș”, privind strada Ighișului.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 3 alin. (4), art. 18 din Legea nr. 213/1998,  HG nr. 548/1999, art. 36 alin. (2) lit. ”c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material -->

4. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș - grupa a-II-a, ca urmare a finalizării unor obiective de investiții și transmiterea acestora în administrare unităților de învățământ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 3 alin. (4), art. 18 din Legea nr. 213/1998,  pct.VI și pct.VII din anexa nr.1, anexa nr.3, anexa nr.4 la HG nr. 548/1999, Legea nr. 82/1991, HG nr. 548/1999, art. 36 alin. (2) lit. ”c”, alin. (5) lit. ”a”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 120,  art. 123 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material -->

5. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Mediaş, ca urmare a finalizării unor obiective de investiţii realizate de Direcția de Asistență Socială Mediaș și darea în folosință gratuită a acestora, Asociației ”Sfântul Mihail Mărturisitorul” Mediaș.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 1.011 alin. (4) din Legea nr.287/2009, Legea nr. 292/2011, Ordonanța nr. 68/2003, Legea nr.197/2012, art.4 și art. 18 din Legea nr. 213/1998, Legea nr. 82/1991, art. 1 alin.(2) lit. ”g” pct. 4,  art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. ”a” pct. 2, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 121 alin.(1) și alin.(3) și  art. 124 din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material -->

6. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș - grupa a-II-a, ca urmare a finalizării unor obiective de investiții și transmiterea în administrare a bunurilor, în favoarea Direcției de Administrare a Domeniului Public Mediaș.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 3 alin. (4), art. 18 din Legea nr. 213/1998,  HG nr. 548/1999, Legea nr. 82/1991,  art. 36 alin. (2) lit. ”c”, alin. (5) lit. ”a”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 120,  art. 123 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material -->

7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Instituției Prefectului-Județul Sibiu, a spațiului situat în Mediaș, Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.17 (pavilion R) cu destinație de ”Centru pentru regim permise de conducere și înmatriculare vehicule”.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art.867 din Legea nr.287/2009,  art. 36 alin. (2) lit. ”c”, alin. (5) lit. ”a”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material -->

8. Proiect de hotărâre privind schimbarea spațiului atribuit în folosință gratuită de către Asociația ”Sfatul Bătrânilor” Mediaș

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: 36 alin. (2) lit. ”c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material -->

9. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de teren cu destinație agricolă.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: 36 alin. (2) lit. ”c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7),  art. 123 alin.(10 și alin. (2) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material -->

10. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr. 1/1994 modificat și completat prin acte adiționale încheiat între Consiliul Local al Municipiului Mediaș și SC IUGA MEDIA SRL, pentru spațiul situat în Mediaș str. Nicolae Iorga fn.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. (5) lit. ”a”,  art. 45, art. 77,  art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7),  din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material -->

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Amenajamentul fondului forestier- proprietate publică a municipiului Mediaș - UP II-Angăr- Fundul Lacului”.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 21 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 46/2008,  art. 19 alin (1) lit. ”a” din Legea nr. 273/2006, art. 36 alin. (2) lit. „b” și „c”, alin. (4) lit. „a”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material -->

12.  Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract  de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriei  pentru  locuinţa ANL  situată în Mediaş str. Sinaia nr. 7 bl. 4 sc. A ap. 2.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (14), alin. (15),  alin. (16), alin. (17)  şi  Anexa nr. 16 din HG nr. 962/2001, Ordinul nr. 3776/2017,  HG nr. 846/2017, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia nr. 2.

descarca material -->

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriilor pentru locuințele pentru tineri  construite prin Agenția Națională de Locuințe,  situate în Mediaş pe str. Predeal nr. 2 blocul 11.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Legea nr. 152/1998, Ordinul nr. 3776/2017,  HG nr. 846/2017, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia nr. 2.

descarca material -->

14. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș asupra imobilului situat în Mediaș, Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr.23.

Temei legal :  Legea nr. 287/2009 , art. 36 alin. (2), lit. „c”, art. 45,  art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7)  din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material -->