MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse pe ordinea de zi in luna martie 2017 de catre Directia Patrimoniu

   1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a terenului situat în str. Cloşca nr. 2, către Spitalul Municipal Mediaş.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 867, art. 869 din Legea nr. 287/2008, art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 77,  art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7), art. 123 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

   2. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor suprafeţe de teren cu destinaţie agricolă.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 123 alin. (1) şi alin. (2) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

   3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţele de tip ANL situate în municipiul Mediaş, str. Sinaia bl. 1, 2, 3, 4 şi 5.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal:  Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001, HCL nr. 214/2016, art. 36 alin. (2) lit. „e”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

  4.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.22/2008, încheiat de Municipiului Mediaş cu P.N.Ţ.C.D.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal :  art. 26 din Legea nr. 334/2006, art. 36 alin. (2) lit. „c” , art. 45 alin (3),  art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b” , art. 124 din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

  5. Proiect de hotărâre privind ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului Mediaş în scopul amenajării unor terase de alimentaţie public în anul 2017.

 Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 123 alin. (1) şi (2) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

  6. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Mediaş, ca urmare a finalizării obiectivului de investiţie „Consolidare stradă Greweln ramificaţie în Municipiul Mediaş”.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 3 alin. (4) şi art. 18 din Legea nr. 213/1998, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

   7. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Mediaş, ca urmare a finalizării obiectivului de investiţie „Extindere reţele electrice cartier Daniel Thellmann, Municipiul Mediaş”.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 3 alin. (4) şi art. 18 din Legea nr. 213/1998, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

   8. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului situat administrativ în municipiul Mediaş str. Castanilor nr. 1 din locuinţă în locuinţă socială şi darea în administrare Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Legea nr. 114/1996, art. 8 din legea nr. 213/1998, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 123 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

   9. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor  locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001, Ordinul nr. 1077/2016, HG nr. 1/2017, art.  36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia  nr. 2.

Descarca material-->

   10. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuinţelor pentru tineri construite prin  Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Mediaş pe str. Predeal bl. 6 şi str. Predeal bl. 7.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (14), alin. (15), alin. (16) şi alin. (17) din HG nr. 962/2001, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia nr. 2.

Descarca material-->

   11. Proiect de hotărâre privind soluţionarea unei cereri de schimbare  a locuinţei pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 8 alin. (6) din Legea nr. 152/1998,  art. 15 alin. (19) din HG nr. 962/2001, Ordinul nr. 1077/2016, HG nr. 1/2017, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia  nr. 2.

Descarca material-->

   12. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 1/15.01.2010.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Legea nr. 50/1991, art. 8 lit. „f” din Contractul de concesiune nr. 1/15.01.2010, art.36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 123 alin. (1) şi alin. (2) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

   13. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate din municipiul Mediaş, aprobat cu Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 278/2013.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Legea nr. 185/2013,  art.36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

   14. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a municipiului Mediaş a unor terenuri.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 10 din Legea nr. 213/1998,  art.36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->

   15. Proiect de hotărâre privind stabilirea condiţiilor de administrare a bazei materiale a unităţilor de învăţământ cuprinse în domeniul public al municipiului Mediaş.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Legea nr. 213/1998,  Legea nr. 1/2011, Legea nr. 287/2009, art.36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarca material-->