MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse pe ordinea de zi in luna martie 2018 de catre Directia Patrimoniu

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de administrare nr.10389/2005 și nr.56/2008, încheiate între Municipiul Mediaș și Spitalul Municipal Mediaș, pentru imobilele - Spitalul Municipal Mediaș și Policlinica Municipală Mediaș, situate în Mediaș str. Cloșca nr.2.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Temei legal:  , art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 123 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

descarca materiale-->

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare de domiciliu pe raza Municipiului Mediaș.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Temei legal:  Legea nr. 448/2006, Legea nr. 227/2015, Legea nr. 207/2015, OG nr. 2/2001, HCL nr. 146/2017, HCL nr. 449/2017, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 123  din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

descarca materiale-->

3. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș, însușit prin HCL Mediaș nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Temei legal: art.3 alin. (4), art. 18 din Legea nr. 213/1998; HG nr. 548/1999; art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45,  art. 77 şi  art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

descarca materiale-->