MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse pe ordinea de zi in luna noiembrie 2017 de catre Directia Patrimoniu

1.Proiect de hotărâre privind repartizarea unor  locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001,  art. 8 alin. 9^1 lit. “a”, “b” şi “c” din Legea nr. 151/2017, HG nr. 1/2017, Ordinul nr. 3.776/2017, art.  36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia  nr. 2.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor  de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriilor  pentru  locuinţele pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Mediaş pe str. Predeal blocul 8 şi str. Predeal blocul 9.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 8 din Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (14), alin. (15),  alin. (16), alin. (17)  şi  Anexa nr. 16 din HG nr. 962/2001, Legea nr. 151/2017, Ordinul nr. 3776/2017,  HG nr. 1/2017, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract  de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriei pentru  locuinţa ANL, situată în Mediaş pe str. Predeal bl. 7 ap. 10.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (14), alin. (15),  alin. (16), alin. (17)  şi  Anexa nr. 16 din HG nr. 962/2001, Legea nr. 151/2017, Ordinul nr. 3776/2017,  HG nr. 1/2017, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind soluţionarea unei cereri de schimbare  a locuinţei pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 8 alin. (6) din Legea nr. 152/1998,  art. 15 alin. (19) din HG nr. 962/2001, Ordinul nr. 3776/2017, HG nr. 1/2017, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia  nr. 2.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractelor de închiriere stâlpi şi terenuri aparţinând domeniului public al Municipiului Mediaş, aferente construcţiilor provizorii (chioşcuri, tonete, panouri publicitare).

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 123 din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui spațiu cu altă destinație decât cea de locuință, situate în Ighişu Nou, str. Morii nr. 49, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaş.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal:,  art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 77,  art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7), art. 123 alin. (1) şi alin. (2)  din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea anexei nr.3 la HCL nr.57/2015– „privind modificarea şi completarea anexei nr.3 la HCL nr. 27/2012 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Mediaş şi însuşirea acestuia de către Consiliul Local Mediaş”, ca urmare a finalizării obiectivelor de investiţii “Reabilitare fântână arteziană Piaţa Regele Ferdinand I” şi “Instalaţie electrică pentru Evenimente Culturale Piaţa Corneliu Coposu”.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 3 alin. (4), art. 18 din Legea nr. 213/1998,  art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->