MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse pe ordinea de zi in luna octombrie 2017 de catre Directia Patrimoniu

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor  locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001, ordinul nr. 1077/2016, art. 8 alin. 9^1 lit. “a”, “b” şi “c” din Legea nr. 151/2017, HG nr. 1/2017, Ordinul nr. 3.776/2017, art.  36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia  nr. 2.

Descarcă material -- >

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriilor  pentru  locuinţele ANL, situate în Mediaş pe str. Sinaia nr. 5, bl.2, sc. A, ap.5, Sinaia nr. 5, bl.2, sc. B, ap.9 şi Sinaia nr. 9, bl.5, sc. B, ap.20.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 8 din Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (14), alin. (15),  alin. (16), alin. (17)  şi  Anexa nr. 16 din HG nr. 962/2001, Legea nr. 151/2017, Ordinul nr. 3776/2017,  art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia nr. 2.

Descarcă material -- >

3. Proiect de hotărâre privind valorificarea unui imobil situat în Mediaş, str. Turnului (fostă Dobrogeanu Gherea) nr. 2, ap.4.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 553 alin. (4) din Legea nr. 287/2009, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 123 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarcă material -- >

4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea unui imobil situat administrativ  în Mediaş str. I. Gh. Duca (fostă Spitalului) nr. 4.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 4 alin. (4), art. 36 alin.  (4) lit. „a” din Legea nr. 422/2001, art. 36 alin. (6) lit. „a” pct. 10 şi alin. (9), art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarcă material -- >

5. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în Mediaş str. V. Madgearu  nr. 4, aflat în domeniul public al municipiului Mediaş.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 123 alin. (1) şi alin. (2) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarcă material -- >

6. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea anexei nr.3 la HCL nr.57/2015– „privind modificarea şi completarea anexei nr.3 la HCL nr. 27/2012 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Mediaş şi însuşirea acestuia de către Consiliul Local Mediaş”, ca urmare a finalizării lucrărilor executate în Ighişul Nou în cadrul obiectivului de investiţie “Management şi Întreţinere bazat pe Performanţa Infrastructurii Rutiere (PMMR) în Ighişul Nou, Municipiul Mediaş, judeţul Sibiu”.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 3 alin. (4), art. 18 din Legea nr. 213/1998, Legea nr. 51/2006, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 123 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarcă material -- >

7. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea anexei nr.3 la HCL nr.57/2015– „privind modificarea şi completarea anexei nr.3 la HCL nr. 27/2012 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Mediaş şi însuşirea acestuia de către Consiliul Local Mediaş”, ca urmare a finalizării lucrărilor executate de SC Apa Târnavei Mari SA Mediaş.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 3 alin. (4), art. 18 din Legea nr. 213/1998, Legea nr. 51/2006, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 123 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarcă material -- >

8. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea anexei nr.3 la HCL nr.57/2015– „privind modificarea şi completarea anexei nr.3 la HCL nr. 27/2012 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Mediaş şi însuşirea acestuia de către Consiliul Local Mediaş”, ca urmare a finalizării unor obiective de investiţii, realizate asupra unor bunuri aflate în administrarea Spitalului Municipal Mediaş.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 3 alin. (4), art. 18 din Legea nr. 213/1998, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 123 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarcă material -- >

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local pentru validarea datelor RENNS la nivelul Municipiului Mediaş.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Legea nr. 7/1996, art. 36 alin. (2) lit. „c” alin. (9), art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

Descarcă material -- >