MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse pe ordinea de zi in luna septembrie 2017 de catre Directia Patrimoniu

1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea unui imobil situat administrativ  în Mediaş, str. Turnului nr. 4, ap. 4.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 4 alin. (4), art. 36 alin.  (4) lit. „a” din Legea nr. 422/2001, art. 36 alin. (6) lit. „a” pct. 10 şi alin. (9), art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarcă material-->

2. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea unui imobil situat administrativ  în Mediaş, Piaţa Regele Ferdinand I nr. 31, ap. 2.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 4 alin. (4), art. 36 alin.  (4) lit. „a” din Legea nr. 422/2001, art. 36 alin. (6) lit. „a” pct. 10 şi alin. (9), art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarcă material-->

3. Proiect de hotărâre privind valorificarea unui imobil situat în Mediaş, str. Plevnei nr. 8, ap.2.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 553 alin. (4) din Legea nr. 287/2009, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 123 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarcă material-->

4. Proiect de hotărâre privind valorificarea unui imobil situat în Mediaş, Şoseaua Sibiului nr. 48.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 553 alin. (4) din Legea nr. 287/2009, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 123 alin. (1), alin. (2) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarcă material-->

5. Proiect de hotărâre privind includerea unei investiţii în Inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Mediaş – grupa a II-a şi completarea Listei Bunurilor de retur -anexa la Contractul de Delegare a Gestiunii prin concesiune a Serviciului de utilitate publică de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare din municipiul Mediaş.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art.3 alin.(4) din Legea nr.213/1998, Legea nr. 51/2006, art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 77,  art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7),  art. 120, art.123 alin.(1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarcă material-->

6. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaş şi începerea demersurilor pentru valorificarea acestuia.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998,  art.36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art.123 alin.(1), alin. (2)  din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarcă material-->

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren în vederea construirii de locuinţe proprietate personală, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani, în baza Legii nr. 15/2003.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Legea nr. 15/2003, HCL nr. 60/2008, HCL nr. 229/2017, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarcă material-->

8. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil teren situat în municipiul Mediaş, Strada Barajalui nr. 5, jud. Sibiu, în scopul continuării demersurilor privind dezmembrarea imobilului respectiv.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Legea nr. 7/1996, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarcă material-->

9. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor  locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001, HG nr. 1/2017, Ordinul nr. 3.776/2017, art.  36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia  nr. 2.

descarcă material-->

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriei  pentru  locuinţa ANL, situată în Mediaş pe str. Sinaia nr. 7, bl.4, sc. B, ap.12.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 8 din Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (14), alin. (15),  alin. (16), alin. (17)  şi  Anexa nr. 16 din HG nr. 962/2001, Legea nr. 151/2017, Ordinul nr. 3776/2017,  art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia nr. 2.

descarcă material-->