MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultat examen pentru promovarea în treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual din cadrul D. A D. P. Medias

Rezultat examen pentru promovarea în treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual din cadrul D. A D. P. Medias

 

BORDEROU NOTARE 

proba scrisă, desfăşurată în data de 27.03.2018 ora 10.00

la examenul de promovare în grade profesionale a personalului contractual , Consilier juridic I  în cadrul DADP Mediaş

 

 

Nr.

Numele şi prenumele candidaţiilor

Președinte

comisie

Membru comisie

Membru comisie

Punctaj final

Proba scrisa

Rezultat

Proba scrisa

   1.

    Vancu Cristina

95

98

95

96

admis

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, conform H.G. nr.286/2011. Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor1