MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul final al concursului de promovare organizat în data de 27.06.2017

Rezultatul final al concursului de promovare organizat în data de 27.06.2017 pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul Învăţământ - Sănătate din cadrul Primăriei municipiului Mediaş

 

Numele şi prenumele candidatului

Funcția

publică

de conducere

Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultat final

1.

    Piştea Ileana

Șef serviciu

Serviciul Învăţământ - Sănătate

95,20

92,60

187,80

Admis

 

 

Afisat în data de 28.06.2017