MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul final al concursului organizat în data de 08.11.2017 pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv la Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul Primăriei municipiului Mediaş

 

Numele şi prenumele candidatului

Funcția

publică

de conducere

Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultat final

1.

 

Muntean Sanda Ligia

 

Director executiv la Direcţia Administraţie Publică Locală

93,80

97,60

191,40

Admis

 

Afişat azi :08.11.2017