MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul final al concursului organizat în data de 09.01.2018 pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate gradul II, personal contractual, la Compartimentul Centrul de Informare Cetățeni – Direcția Admnistrație Publică Locală

 

Nr.

crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctaj probă scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Rezultat final

 

1

 

 

Pepene Maria Cristina

 

51,66

78,33

64,99

ADMIS

 

Data : 09.01.2018 ora 14,00