MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul final al concursului organizat în data de 14.03.2018 la Primaria Municipiului Medias

Primăria Municipiului Mediaș

Comisia de concurs

Rezultatul final al concursului organizat în data de 14.03.2018 pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate gradul I, personal contractual, la Compartimentul Cadastru Topometrie - Direcția Patrimoniu

Nr.

crt.

Numele și prenumele candidatului

Selecție dosare

Punctaj probă scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Rezultat final

 

1.

 

Beu Mihai

 

 

ADMIS

 

94,66

 

95,66

 

95,16

 

ADMIS

 

2.

 

Boldi Andrei Adrian

 

 

ADMIS

 

67,33

 

95,66

 

81,50

 

RESPINS

Data : 19.03.2018 ora 13:00