MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul final al concursului organizat în data de 20.06.2018 la Primăria municipiului Mediaș

concurs organizat pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacante de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Proiectare - Execuţie Investiţii, Direcţia Tehnică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş

 

Nr

crt

Numele şi prenumele candidatului

Funcția

publică

 

Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultat final

1.

 

Raicu Dana Elena

 

Consilier

grad superior,

Compartimentul Proiectare -Executie Investitii

83,00

92,66

175,66

Admis

 

Secretar comisie : Costea Monica