MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul final al concursului organizat în data de 29.01.2018 de catre Primaria municipiului Mediaş

Rezultatul final al concursului organizat în data de 29.01.2018 pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou la Biroul Juridic Contencios, Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul Primăriei municipiului Mediaş

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcția

publică

de conducere

Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultat final

 

1.

 

Sabău Carmen Georgeta

Șef birou

Biroul Juridic Contencios

 

91,8

 

84,8

 

176,6

 

Admis

 

Afişat azi : 29.01.2018 ora 14,00