MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul final al concursului organizat la Primăria municipiului Mediaş în perioada 22.08.2017 - 25.08.2017

      Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier clasa I, grad profesional superior la Serviciul Învăţământ – Sănătate din cadrul Primăriei municipiului Mediaş în perioada 22.08.2017 - 25.08.2017

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final

1.

Dan Ramona

64,33

83,66

147,99

Admis

2.

Oniţă Claudia Dana

51,33

82,33

133,66

Respins

 

      Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Data:  25.08.2017 ora 12,30