MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data 14.01.2020 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție , vacante, de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal, la Biroul Juridic Contencios, Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş

 

Nr.

Crt.

 
Numele şi prenumele candidatului,
Funcţia publică
 
Punctaj
proba scrisă
 
Punctaj
interviu
 
Punctaj
final
 
Rezultatul
final
1.
Neag Florin
93
97
190
 
Admis
 
 
  • Afișat astăzi, 15.01.2020 ora 14:00 la sediul Primăriei Municipiului Mediaș și pe site-ul primariamedias.ro.
                                                                                          Secretar comisie concurs,
                                                                                 Compartimentul Resurse Umane – Salarizare
                                                                                                      Popa Liliana