MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul final la concursul organizat de către Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical principal la Creşa nr.2 din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş

        Având  în  vedere  prevederile  art. 30  din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea  Regulamentului –  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru  personalul din sectorul  bugetar  plătit  din  fonduri  publice, comisia de concurs  comunică următoarele  rezultate: 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Media

Rezultat final

 

1.

 

Lambrinoc Adela

Asistent medical principal

80

85

82,50

 

ADMIS

 

 • Afişat astăzi 13.12.2017 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş – Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11( fosta Aviaţie).                                                                                       

                                                                             

   

   

                                                                                                           Secretar comisie,

                                                                                                            Roman Marieta