MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul final la concursul organizat de către Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş, pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor la Creşa nr. 2

Având  în  vedere  prevederile  art. 30  din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea  Regulamentului –  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru  personalul din sectorul  bugetar  plătit  din  fonduri  publice, comisia de concurs  comunică următoarele  rezultate: 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Media

Rezultat final

1.

 

ARSÂN MARIA

91,33

85

88,16

ADMIS

2.

 

SERBAN ANA MARIA

65

61

63

RESPINS

 

  •  Candidaţii  nemulţumiţi  de  rezultatele  obţinute pot formula contestaţie în termen   de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării , conform  art. 31 din H.G. nr. 286 /2011 actualizată privind Regulamentul  de ocuparea  unui post vacant  a  personalului  contractual  din sectorul bugetar  plătit  din  fonduri  publice, actualizată, care se depune la secretarul comisiei  de soluţionare  a contestaţiilor  d-na Man Eniko.
  • Afişat astăzi 10.04.2018 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială, Strada Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr 11(fosta Aviatie).

                                                        

                                                                                                             Secretar comisie,

                                                                                                        Roman Marieta Ionela