MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul final la concursul organizat de către Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaş, pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante: Inspector gradul I

Rezultatul  final  la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante: Inspector gradul I la Biroul Contabilitate – resurse umane salarizare din cadrul Direcţiei  Municipale pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret Mediaş

Având  în  vedere  prevederile  art. 30 alin. 3  din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea  Regulamentului –  privind stabilirea principiilor generale de ocuparea urrmătoarelor funcţii contractuale de conducere, vacante: Inspector gradul I la Biroul Contabilitate – resurse umane salarizare din cadrul  Direcţiei Municipale pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret Mediaş.

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

 

Funcţia

Punctaj probă scris

Punctaj probă interviu

Media finala

Rezultat probă

1.

  OPREA MONICA

Inspector gr.I

55

94,66

74,83

ADMIS

  • Candidaţii  nemulţumiţi  de  rezultatele  obţinute  pot formula contestaţie în termen  de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării  conform  art. 31  din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru  personalul din sectorul bugetar plătit din  fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la  d-na  Togan Andreea.
  • Afişat astăzi 02.08.2017 ora 15.00  la sediul  Direcţiei Municipale pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret  Mediaş .

                                                                                                                        Întocmit,

                                                                                                             insp. spec. Togan Andreea