MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul final la concursul organizat în data de 08.07.2022 pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de şef serviciu grad II la Poliţia Locală Mediaş

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele
candidatului
Funcţia publică

Punctaj

proba scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final

1.

ID - 11321

96,2

99,4

97,8

ADMIS

  • Afișat azi, 08.07.2022,  ora 13ºº  la sediul Primăriei Municipiului Mediaş.