MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul final la concursul organizat în data de 11.07.2022 pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de şef serviciu grad II la Serviciul investiţii şi proiecte de finanţare

Comisia de concurs

 

Rezultatul final

 

la concursul organizat în data de 11.07.2022 pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de şef serviciu grad II la  Serviciul investiţii şi proiecte de finanţare

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului,

Funcţia publică

Punctaj

proba scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final

1.

ID - 11743

93,4

99

96,2

ADMIS

 

 

 

 

  • Afișat azi, 11.07.2022,  ora 15ºº  la sediul Primăriei Municipiului Mediaş.

 

                                                      Secretar comisie concurs

                             Cîndescu Cosmina, consilier, Primăria Municipiului Mediaş