MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea unui post de pompier salvator la SMURD din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş

Având  în  vedere  prevederile  art. 30  din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea  Regulamentului –  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru  personalul din sectorul  bugetar  plătit  din  fonduri  publice, comisia de concurs  comunică următoarele  rezultate:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Media

Rezultat final

 

1.

 

Boian Rodica

72

96

84

ADMIS

2.

 

Hălmaciu Andrei

 

70

95

82,5

RESPINS

3.

Plăiaş Ioana

68,33

95

81,66

 

RESPINS

 

4.

Bleahu Vasile

63

94

78,5

 

RESPINS

 

 

  • Afişat astăzi 12.06.2017 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş – Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11( fosta Aviaţie).                                                                                       

                                                                               

     

     

                                                                                                             Secretar comisie,

                                                                                                                     Roman Marieta