MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul final la examenului de promovare în gradul profesional imediat următor celui deținut de către funcționarii publici din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș organizat în data de 29.03.2018

 

Nr.

Crt.

 

Numele şi prenumele candidatului,

Funcţia publică

 

Punctaj

proba scrisă

 

Punctaj

interviu

 

Punctaj

final

 

Rezultatul

final

 

1.

 

Apintei Maria

Inspector

gradul profesional superior

 

   90,66

 

94,66

 

92,66

 

Admis

 

2.

 

Moldovan Dorina - Maria

Inspector

gradul profesional superior

 

85,66

 

97,00

 

91,33

 

Admis

 

3.

 

Langa Laura

Inspector

gradul profesional principal

 

90,66

 

96,33

 

93,49

 

Admis

 

Afișat astăzi, 30.03.2018, ora 10.00 la sediul Primăriei Municipiului Mediaș.

Secretar comisie examen,

                                                                 Compartimentul Resurse Umane – Salarizare

                                                                                                      Popa Liliana