MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul interviului la concursul organizat de către Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical principal la Creşa nr. 2 din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş

Având  în  vedere  prevederile  art. 30 alin. 3  din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea  Regulamentului –  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru  personalul din sectorul  bugetar  plătit  din  fonduri  publice, comisia de concurs  comunică următoarele  rezultate ale interviului:   

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj interviu

Rezultat interviu

1.

Lambrinoc Adela

Asistent medical principal

85

ADMIS

 

  • Candidaţii  nemulţumiţi  de  rezultatele  obţinute  pot formula contestaţie în termen  de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării  conform  art. 31  din H.G. nr. 286/2011 actualizată, pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale   pentru  personalul din sectorul bugetar plătit din  fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor  d-na Roman Marieta Ionela.

 

  • Afişat astăzi 11.12.2017 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş – Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11( fosta Aviaţie).

 

 

Secretar  comisie

                                                                                                       Roman Marieta Ionela