MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul interviului la concursul organizat de către Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş, pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor la Creşa nr. 2

Rezultatul interviului la concursul organizat de către Direcţia de Asistenţă  Socială  Mediaş, pentru  ocuparea unui post vacant  de îngrijitor la Creşa nr. 2

    

Având  în  vedere  prevederile  art. 30 alin. 3  din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea  Regulamentului –  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru  personalul din sectorul  bugetar  plătit  din  fonduri  publice, comisia de concurs  comunică următoarele  rezultate ale interviului:

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj interviu

Rezultat interviu

1.

Arsân Maria

Îngrijitoare

85

ADMIS

2.

Şerban Ana Maria

Îngrijitoare

61

ADMIS

Candidaţii  nemulţumiţi  de  rezultatele  obţinute  pot formula contestaţie în termen  de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării  conform  art. 31  din H.G. nr. 286/2011 actualizată, pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale   pentru  personalul din sectorul bugetar plătit din  fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor  d-na Man Eniko.

Afişat astăzi 04.04.2018 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială, Strada Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr 11(fosta Aviaţie).

Secretar  comisie, Roman Marieta Ionela