MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul interviului la concursul organizat de către Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş pentru ocuparea unui post vacant de pompier salvator la SMURD

                      Având  în  vedere  prevederile  art. 30 alin. 3  din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea  Regulamentului –  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru  personalul din sectorul  bugetar  plătit  din  fonduri  publice, comisia de concurs  comunică următoarele  rezultate ale interviului:   

 

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj interviu

Rezultat interviu

1.

Boian Rodica

Pompier salvator

96 p

ADMIS

2.

Hălmaciu Andrei

Pompier salvator

95 p

ADMIS

3.

Plăiaş Ioana

Pompier salvator

       95 p

     ADMIS

4.

Bleahu Vasile Lucian

Pompier salvator

       94 p

     ADMIS

 

 

  • Candidaţii  nemulţumiţi  de  rezultatele  obţinute  pot formula contestaţie în termen  de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării  conform  art. 31  din H.G. nr. 286/2011 actualizată, pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale   pentru  personalul din sectorul bugetar plătit din  fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor  d-na Roman Marieta Ionela.
  • Afişat astăzi 08.06.2017 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş – Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11( fosta Aviaţie).

     

                                                                                                              Secretar  comisie

                                                                                                           Roman Marieta Ionela