MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie, vacante de Inspector de specialitate gradul II din cadrul Direcţiei pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaş

Având  în  vedere  prevederile  art. 30 alin. 3  din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea  Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocuparea funcţiei contractuale de execuţie, vacante, de Inspector de specialitate gradul II, pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise, interviului susţinut în data de 12.01.2018 ora 1000 şi a rezultatului final.

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

 

Funcţia

Punctaj probă scris

Punctaj probă interviu

Media finala

Rezultat probă

 

 

1.

 

 

TOLAN CARMEN ANAMARIA

 

Inspector de specialitate gradul II

 

90,00

 

85,33

 

87,66

 

ADMIS

  • Afişat astăzi 12.01.2018 ora 1300  pe site-ul Primăriei Municipiului Mediaş şi la sediul Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret  Mediaş .