MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de infirmier la Compartiment Medico-Social

Având  în  vedere  prevederile  art. 30 alin. 3  din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea  Regulamentului –  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din  fonduri  publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:  

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj interviu

Rezultat interviu

1.

Zudor Zida Izabella

Infirmier

83,33

ADMIS

 

  • Candidaţii  nemulţumiţi  de  rezultatele  obţinute  pot formula contestaţie în termen  de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării  conform  art. 31  din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale  pentru  personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor  d-na Roman Marieta.

 

  • Afişat astăzi   14.07.2017  la sediul  Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş.                                                                                                       

 

   Secretar comisie

                                                                                                           Roman Marieta