MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul interviului si rezultatul final la concursul organizat în data de 23.10.2017 pentru ocuparea a trei funcții contractuale vacante, la Clubul Sportiv Municipal Mediaş

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcția

 

Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultat final

1.

Pîrvulescu Eugen Ovidiu

Director

gradul II

 

92,33

95,66

93,99

Admis

2.

Plăiaş Anca

Denisa

Inspector de

specialitate gradul IA

85,66

85,33

85,49

Admis

3.

Morar Cristian

Inspector de specialitate

gradul I

60,66

86,00

73,33

Admis

 
 

Afişat : 23.10.2017  ora 14,30