MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul interviului si rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere,vacante de director din cadrul Direcţiei pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaş

Având  în  vedere  prevederile  art. 30 alin. 3  din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea  Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocuparea funcţiei contractuale de conducere, vacante, de director, pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise, interviului susţinut în data de 19.10.2017 ora 1000 şi a rezultatului final.

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

 

Funcţia

Punctaj probă scris

Punctaj probă interviu

Media finala

Rezultat probă

 

 

1.

 

 

SAJGO ELENA

 

DIRECTOR

 

98.00

 

100

 

99.00

 

ADMIS

 

Afişat astăzi 19.10.2017 ora 1300  pen site-ul Primăriei Municipiului Mediaş şi la sediul Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret  Mediaş .