MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei interviu la examenul organizat în data de 19.10.2020 pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş

Rezultatul probei interviu la examenul organizat în data de 19.10.2020 pentru promovarea în  gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

publică

Punctajul probei interviu

Rezultatul probei interviu

1.

Boldea Ioana Livia

Inspector

clasa I, gradul profesional principal

 

97,66

Admis

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,  doamna Bicu Cristina, consilier, Compartimentul Resurse Umane-Salarizare, Primăria Municipiului Mediaş

 

  • Afişat astăzi, 19.10.2020, ora 1400  la sediul Primăriei Municipiului Mediaş.

                                                                                   

 

                                                                   Secretar comisie examen

                                            Popa Liliana, consilier, Primăria Municipiului Mediaş