MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 22.08.2017 la Primăria municipiului Mediaş

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 22.08.2017 pentru funcţia publică de execuţie vacantă  de consilier clasa I, grad profesional superior la Serviciul Învăţământ – Sănătate  din cadrul Primăriei municipiului Mediaş

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcția

publică

Punctaj proba scrisă

Rezultatul

probei scrise

1.

 

Dan Ramona

 

consilier

grad superior

64,33

Admis

2.

 

Oniţă Claudia Dana

 

consilier

grad superior

51,33

Admis

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 25.08.2017 ora 11,00

la sediul Primăriei municipiului Mediaş                  

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

  • Afişat astăzi, 22.08.2017, ora : 14,00 pe site-ul Primăriei municipiului Mediaş.